Hlavy hore, hlavy dole


Popis:
Študenti vytvoria kruh. Keď lektor povie „Hlavy dole“, každý sklopí hlavu. Keď povie: „Hlavy hore“, zdvihnú hlavy a pozrú sa priamo na ďalšiu osobu v kruhu. Ak sa dvaja ľudia náhodne rozhodnú pozrieť sa na seba, potom obaja vypadávajú z hry. Ak jeden študent pozerá na niekoho a on sa pozerá na niekoho iného, zostanú v hre. Keď lektor povie „Hlavy dole“ a študenti, ktorí sú stále v hre, dajú hlavy dole; študenti mimo hry, vykročia z kruhu a sledujú hru. Keď sa hra zmenší, študenti budú musieť pristúpiť bližšie, aby vytvorili menší kruh. Lektor pokračuje v hovorení „Hlavy dole, Hlavy hore“, kým nezostane jeden alebo dvaja hráči. Keď sa to stane, ostatní sa znova pridajú do kruhu a hra sa znova spustí s každým hráčom na ďalšie kolo.

Zameranie:
Táto rozcvička je zameraná na budovanie súhry prostredníctvom očného kontaktu a neverbálneho, osobného spojenia. Slúži ako efektívny spôsob na budovanie sústredenia skupiny na začiatku alebo konci hodiny.

Reflekcia:
Čo ste si na sebe všimli, keď ste sa zapojili do aktivity? Čo sme v rámci tejto aktivity robili? Aké zručnosti si táto hra vyžaduje? Prečo tam bol smiech? (Často dochádza k smiechu, keď hráči nadviažu očný kontakt.) Prečo je očný kontakt dôležitý pri práci, ktorú budeme robiť spolu?

Varianty:
Keď dvaja študenti nadviažu očný kontakt, namiesto toho, aby ste ustúpili, nechajte ich, aby si vymenili miesta a zostali v kruhu. V tejto verzii neexistuje spôsob, ako byť „mimo hry“.

Zdroj
https://www.youtube.com/watch?v=pGE2PZPqkyU&ab_channel=DramaMenu

Hra o prežitie


Popis:
Hra o prežitie je eliminačná improvizačná hra. Štyria alebo piati hráči improvizujú scénu s časovým limitom (1, 2 alebo 3 minúty). Po scéne publikum tlieska každému hráčovi... hráč s najmenším potleskom je vylúčený. Scéna sa zopakuje, pričom príspevok vyradených hráčov zahrajú zvyšní hráči. Opakujeme scénu až do vtedy, kým nájdeme posledného ktorý prežil. Po repríze publikum opäť tlieska každému hráčovi a jeden je vylúčený. Scéna sa hrá znova, pričom príspevky oboch vyradených hráčov plnia zvyšní hráči. Toto pokračuje, kým poslendý hráč zahrá celú scénu sám.

Zameranie:
Táto kategória sa zvykne hrať na improshow s cieľom pobaviť divákov.

Varianty:
Je na hráčoch, aby určili, ako začlenia príspevok (informácie) od vyradeného hráča (hráčov). Môžete hrať všetky postavy. Čo vás prinúti pohybovať sa po javisku a vytvárať každú postavu. Môžete tiež zvážiť začlenenie príspevku inými spôsobmi.

Najjednoduchšie je požiadať publikum, aby zatlieskalo hráčovi, ktorého chcú vylúčiť. Nevýhodou je, že dôraz je kladený na elimináciu. Možno budete chcieť skúsiť tlieskať všetkým hráčom a hráč s najmenším potleskom bude vyradený.

(Hra o prežitie, jej pôvodný názov je: Survivor)

Počítanie od 1 do 20


Popis:
Hráči sa postavia do kruhu čelom k sebe. Pozerajú sa do zeme alebo zavrú oči alebo môžu voľne kráčať po priestore a vypĺňať priestor. Spoločne počítajú do dvadsiatich tak, že číslo vždy povie iba jeden hráč. Poradie nie je vopred určené. Pokiaľ prehovoria dvaja hráči súčasne, začína sa opäť od jednej.

Zameranie:
Cvičenie pomáha k vnútornému naladeniu skupiny a tiež uvedomenie jednotlivcov. Každý hráč si musí nájsť svoje miesto v číselnom rade, počkať si na svoj okamih.

Varianty:

  1. Hráči namiesto čísel hovoria slová, a tvoria tak spoločný príbeh.
  2. Hráči vytvoria väčší kruh s rozostupmi. Vždy iba jeden z nich urobí krok k stredu kruhu, a to až do chvíle, keď spoločne vytvorí nový, menší kruh. Potom sa môžu obrátiť chrbtom k sebe a prejsť opäť do veľkého kruhu. Táto varianta je ťažšia, pretože na seba hráči nevidia.

Filmové žánre

Popis:
Ktegória Filmové žánre sa začína voľne - bez žánru, dvojica spolu začne scénku na danú tému. Lektor/moderátor prepína žánre zo zoznamu, ktorý si pamätá alebo má napísaný. V každom žánri sa zahrá krátka scénka a všetko čo sa odohralo sa prelieva do ďalšieho žánru. Ostatní hráči môžu naskakovať ako rekvizity a vedľajšie postavy. Vedľajšie postavy by mali po zmene žánru opustiť scénu. Na improshow sa obvykle vystriedajú všetci hráči v dvojiciach. Moderátor dáva povel na striedanie. Nie je žiadna východisková dvojica a postavy voľne prichádzajú a odchádzajú

Zameranie:
Táto kategória sa zvykne hrať na improshow s cieľom pobaviť divákov.

Varianty:
Príklady žánrov, ktoré je možné použiť: