Improliga a kde na Slovensku sa dá vidieť

Prítomnosť
Spolupráca
Kreativita

Improvizátori v Trnave na improlige
Improliga Trnava - Improvizatori Impro kapro

Divadelná improvizácia, alebo tiež IMPRO, je forma divadelného vystúpenia, v ktorom obsah vzniká priamo “tu a teraz” za pomoci diváckych tém bez akéhokoľvek prípravy. Všetko, čo počas improvizácie vznikne, je neopakovateľné. IMPRO môže mať viacero podôb a to vďaka tomu, že nič nie je pripravené a improvizácie vychádzajú z aktuálneho rozpoloženia improvizátorov, divákov a prostredia.

Ako vyzerá improliga na Slovensku?

Začiatok

Improligy – súťaže – sa zúčastňujú 1, 2 až 3 členné tímy. Diváci pred začiatkom akcie napíšu na lístky témy, ktoré si budú losovať súťažiaci. Tímov, ktoré sa zúčastnia súťaže býva 8-10 za jeden večer. Dĺžka celej večernej akcie je približne 2 hodiny.

Príprava a realizácia

Súťažiaci po vylosovaní témy alebo tém, majú zväčša 2 minúty na prípravu. Odídu do zákulisia kde prebieha príprava na realizáciu. Po vypršaní časového limitu na prípravu, pride súťažiaci tím na scénu a snaží sa zabaviť divákov a zakomponovať vylosované témy do pointy etudy. Zároveň to stihnúť v rámci časového limitu.

Vyhodnotenie

Každý tím získa po svojom vystúpení od poroty hodnotenie, ktoré sa zapíše na tabuľu. Po zväčša 3 kolách sa zídu všetky tímy na pódiu a vyhlásia sa prvé 3 miesta. Víťazný tím získa vecnú cenu a 5 minút slávy.

Prečo sa venovať divadelnej improvizácií?

TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA

Viac ako 80% cvičení prebieha v skupinách. Nemusíte sa preto báť, že na to budete sami.

PRIJÍMANIE PONÚK

Každý nápad môže byť dokonalý a vtipný. Ide iba o to, vedieť ho prijať.

SEBAVEDOMIE

Improvizovizácia tréningom posilňuje sebavedomie. Časom naberiete odvahu vystupovať pred publikom.

PREZENTAČNÉ SCHOPNOSTI

Impro vás naučí ako si získať pozornosť divákov a si to vedieť užiť bez stresu.

KONCENTRÁCIA

Vnímať mnoho vecí naraz: kolegov, pravidlá, cvičenia, atď. Naučíte sa 100% koncentrovať na prácu.

POCIT TRAPNOSTI

To zažil snáď každý z nás. Základné pravidlo improvizáce znie “Dovoľ si urobiť chybu!”

KREATIVITA

Naučíte sa byť kreatívny. Rozprávať
fantastické príbehy a spojovať rôznorodé veci.

ZÁBAVA

Impro nerobíme len pre svoj rozvoj, ale najmä preto, že sa pri tom výborne zabavíme.

Zoznam improlíg a improshow na Slovensku

Kontaktujte nás
a vytvoríme aj pre vašu firmu

Informujte sa
aké typy workshopov robíme