Tréning improvizácie - pravidelný kurz

Tréning improvizácie rozvíja formou praktických divadelných cvičení mäkké zručnosti. Prostredníctvom sérií hier v priateľskom a podporujúcom prostredí, umožňuje účastníkom uvoľniť sa a zábavnou formou rozvíjať svoje schopnosti.

Cvičeniami z divadelnej improvizácie sa buduje:
• Zdravé sebavedomie
• Schopnosť pracovať v tíme
• Aktívne počúvanie
• Prezentačné schopnosti
• Verbálna a neverbálna komunikácia
• Prijatie a dohoda
• Rozšírenie pozornosti a vnímavosť na impulzy
• Odstránenie blokov - odvaha začať a rozvíjať akciu
• Rýchla a pohotová reakcia
• Mentálna pružnosť - schopnosť reagovať na zmenu
• Originalita a autentickosť
• Schopnosť vyvolať vnútornú predstavu a rozvíjať ju
• Konkretizácia, spresňovanie motívov
• Nebáť sa robiť chyby
• Dôvera v seba i ostatných
• Kreativita

Princípy divadelnej improvizácie sa dajú aplikovať do osobného i pracovného života a rozvíja oblasti 4K:
1) Komunikácia
2) Kooperácia
3) Kreativita
4) Koncentrácia

Prajdeme si 6 časťami kurzu:

• Základné princípy: "Áno, a ...", "Zober do hry to čo je", ...
• Pozornosť a pohotovosť
• Neverbálna a verbálna komunikácia
• Spolupráca a synergia
• Vzťahy a ich rozvoj
• Storytelling a kreativita

Kurz bude ukončený záverečným vystúpením, kde si budete môcť odprezentovať nadobudnuté zručnosti na ktorých budeme pracovať celý kurz.

9 x 2 hodinové stretnutia. Spolu 18 hodín improvizácie.
Október 5x
November 3x + záverečné vystúpenie v Kalabe

Z kurzu a záverečného predstavenia budú vyhotovené fotografie a videá. Tie budú umiestnené na webe a sociálnych sieťach prevádzkovateľa.

Kde? Brighter Life Center, Hurbanovo Námestie 5, 811 03 Bratislava, 1. poschodie, vchod vpravo
Kedy? Od 2. 10. do 27. 11. Každú stredu v čase od 18:00 do 20:00

Cena
120€ do 31. 8. 2019 (vrátane)
145€ od 1. 9. 2019

Komfort pre účastníkov kurzu je pre nás dôležitý, preto maximálny počet účastníkov je 12.

Lektor: Tomáš Zúbrik
Má 10-ročné skúsenosti s divadelnou improvizáciou. Vystupoval na viac ako 30 improlígách v SK a CZ. Dva roky sa venoval ochotníckemu divadlu v Žiari nad Hronom a Dolnej Trnávke. 1,5 roka súčasnému tancu v BA. V sólo projekte PanThome vytvára pantomimické etudy na témy od divákov. Od roku 2016 robí lektora divadelnej improvizácie, aktívne sa vzdeláva a zúčastňuje impro workshopov a festivalov v CZ.

Otvorený kurz divadelnej improvizácie

FB event: https://www.facebook.com/events/324735411722079/

Kurz divadelnej improvizácie rozvíja formou praktických divadelných cvičení mäkké zručnosti. Prostredníctvom sérií hier v priateľskom a podporujúcom prostredí, umožňuje účastníkom uvoľniť sa a zábavnou formou rozvíjať svoje schopnosti.

Cvičeniami z divadelnej improvizácie sa buduje:
• Zdravé sebavedomie
• Schopnosť pracovať v tíme
• Aktívne počúvanie
• Prezentačné schopnosti
• Verbálna a neverbálna komunikácia
• Prijatie a dohoda
• Rozšírenie pozornosti a vnímavosť na impulzy
• Odstránenie blokov – odvaha začať a rozvíjať akciu
• Rýchla a pohotová reakcia
• Mentálna pružnosť – schopnosť reagovať na zmenu
• Originalita a autentickosť
• Schopnosť vyvolať vnútornú predstavu a rozvíjať ju
• Konkretizácia, spresňovanie motívov
• Nebáť sa robiť chyby
• Dôvera v seba i ostatných
• Kreativita

Princípy divadelnej improvizácie sa dajú aplikovať do osobného i pracovného života a rozvíja oblasti 4K:
1) Komunikácia
2) Kooperácia
3) Kreativita
4) Koncentrácia

9 x 2 hodinové stretnutia. Spolu 18 hodín improvizácie.
Marec 2x
Apríl 4x
Máj 3x

Z kurzu budú vyhotovené fotografie a videá. Tie budú umiestnené na webe a sociálnych sieťach prevádzkovateľa.

Kde? Brighter Life Center, Hurbanovo Námestie 5, 811 03 Bratislava, 1. poschodie, vchod vpravo
Kedy? Od 20. 3. do 29. 5. Každú stredu v čase od 18:30 do 20:30

Cena
Možnosť zakúpiť si 3 balíčky:
1x vstup na kurz (2 hodiny improvizácie)
3x vstup na kurz (6 hodín improvizácie)
9x vstup na kurz (18 hodín improvizácie)

Balíčky platia pre najbližšie dotupné termíny. To znamená, že zakúpený balíček napríklad "1x vstup na kurz", platí na najbližšiu stredu, kedy sa bude konať kurz.

Komfort pre účastníkov kurzu je pre nás dôležitý, preto maximálny počet účastníkov na jeden vstup na kurz improvizácie je 12.

Lektor: Tomáš Zúbrik
Má 10-ročné skúsenosti s divadelnou improvizáciou. Vystupoval na viac ako 30 improlígách v SK a CZ. Dva roky sa venoval ochotníckemu divadlu v Žiari nad Hronom a Dolnej Trnávke. 1,5 roka súčasnému tancu v BA. V sólo projekte PanThome vytvára pantomimické etudy na témy od divákov. Od roku 2016 robí lektora divadelnej improvizácie, aktívne sa vzdeláva a zúčastňuje impro workshopov a festivalov v CZ.

Kurz divadelnej improvizácie

Kurz divadelnej improvizácie rozvíja formou praktických divadelných cvičení mäkké zručnosti. Prostredníctvom sérií hier v priateľskom a podporujúcom prostredí, umožňuje účastníkom uvoľniť sa a zábavnou formou rozvíjať svoje schopnosti.

Cvičeniami z divadelnej improvizácie sa buduje:
• Zdravé sebavedomie
• Schopnosť pracovať v tíme
• Aktívne počúvanie
• Prezentačné schopnosti
• Verbálna a neverbálna komunikácia
• Prijatie a dohoda
• Rozšírenie pozornosti a vnímavosť na impulzy
• Odstránenie blokov - odvaha začať a rozvíjať akciu
• Rýchla a pohotová reakcia
• Mentálna pružnosť - schopnosť reagovať na zmenu
• Originalita a autentickosť
• Schopnosť vyvolať vnútornú predstavu a rozvíjať ju
• Konkretizácia, spresňovanie motívov
• Nebáť sa robiť chyby
• Dôvera v seba i ostatných
• Kreativita

Princípy divadelnej improvizácie sa dajú aplikovať do osobného i pracovného života a rozvíja oblasti 4K:
1) Komunikácia
2) Kooperácia
3) Kreativita
4) Koncentrácia

Kurz bude ukončený záverečnou mini impro show, kde si budete môcť odprezentovať nadobudnuté zručnosti na ktorých budeme pracovať celý kurz.

8 x 2 hodinové stretnutia. Spolu 16 hodín improvizácie.
Január 3x
Február 4x
Marec 1x záverečná mini impro show

Z kurzu a záverečného predstavenia budú vyhotovené fotografie a videá. Tie budú umiestnené na webe a sociálnych sieťach prevádzkovateľa.

Zároveň prispejete na dobrú vec. 15% z peňazí pôjde na podporu Sloboda zvierat.

Kde? Brighter Life Center, Hurbanovo Námestie 5, 811 03 Bratislava, 1. poschodie, vchod vpravo
Kedy? Od 16. 1. do 6. 3. Každú stredu v čase od 18:30 do 20:30

Cena
110€ do 15. 1. (vrátane)

Komfort pre účastníkov kurzu je pre nás dôležitý, preto maximálny počet účastníkov je 12.

Lektor: Tomáš Zúbrik
Má 10-ročné skúsenosti s divadelnou improvizáciou. Vystupoval na viac ako 30 improlígách v SK a CZ. Dva roky sa venoval ochotníckemu divadlu v Žiari nad Hronom a Dolnej Trnávke. 1,5 roka súčasnému tancu v BA. V sólo projekte PanThome vytvára pantomimické etudy na témy od divákov. Od roku 2016 robí lektora divadelnej improvizácie, aktívne sa vzdeláva a zúčastňuje impro workshopov a festivalov v CZ.