Lektor divadelnej improvizácie - Tomáš Zúbrik | Impro svet

Tomáš Zúbrik

Lektor divadelnej improvizácie

Tomáš Zúbrik alias PanThome sa venuje improvizačnému divadlu od roku 2007. Štyri roky aktívne chodil do ZUŠ a zapájal sa do Impro šou v Žiari nad Hronom v ktorú vyhral s kamarátmi 7 krát. V roku 2009 vyhrali improligu na festivale PAN (festival pantomímy a pohybových divadiel) a tiež i v roku 2015 POZRI TU a 2016 POZRI TU
Po ZUŠke sa začal venovať ochotníckemu divadlu v ZH, cez Pohronské osvetové stredisko. Výsledkom čoho bola hra – Chodíte sem často? POZRI TU Cez ochotnícke divadlo spoznal Mareka založil s ním improvizačnú skupinu Experimental duo a hrali v Čajovni za rohom. Spolu zorganizovali viac ako 10 impro večerov na témy od divákov. Môžete ich vidieť facebooku POZRI TU i ich poslednú show POZRI TU Cez leto 2013 ich oslovilo mestské kultúrne centrum, aby na základe motivačnej knihy “Kam sa podel môj syr?” od Spencer Johnson vytvorili divadelné predstavenie pre prvý ročník festivalu na rozvoj osobnosti. Fotky z akcie POZRI TU. Tomáš s radosťou vytváral teasery na očakávané akcie Experimental duo, ukážky z nich môžete vidieť POZRI TU a tiež POZRI TU.
Od leta 2016 sa venuje ako jednotlivec pantomíme a divadelnej improvizácií pod umeleckým menom PanThome. POZRI TU Zúčastňuje sa aktívne improlíg v CZ a SK, kde vytvára spontánne pantomimické etudy na témy od divákov. Organizoval akciu Open Mic for Writers, kde dával priestor začínajúcim autorom prezentovať svoju tvorbu a ich texty následne prekladal do pantomímy. Má vlastný YouTube channel, kde uverejňuje videá zo svojich akcií, vystúpení na improligách a prekladá pesničky do pantomímy. POZRI TU Organizoval 2 workshopy Pantomímy, v Hradci Králové a v Prahe. V Prahe sa mu podarilo vyhrať Improligu ako sólo mim PanThome.
Od roku 2016 aktívne chodí na impro workshopy Michaely Puchalkovej do CZ. Vystupuje impro tímom Improštace po celej CZ. Improvizácia na kanadský štýl POZRI TU je pre neho natoľko inšpiratívna, že sa rozhodol založiť prvú školu improvizácie na Slovensku POZRI TU Organizuje workshopy divadelnej improvizácie v Bratislave a má zálusk si vycvičiť svoj prvý improvizačný tím a do budúcnosti vystupovať s ním na verejnosti.