12 pravidiel improvizácie pre pesimistov
Ako sa stať hercom bez školy?
10. februára 2019
Improvizácia ako nástroj na zlepšenie pracovných vzťahov
Improvizácia ako nástroj na zlepšenie pracovných vzťahov
10. júna 2019
 1. Prvé pravidlo divadelnej improvizácie je povedať: Áno, a. Slovo „Áno“ znamená to, že súhlasíte s tým, čo povie váš partner. Použitím „A“ akceptujete to, že odtiaľto sa veci môžu zmeniť.  
 2. Vyhýbajte sa nezhode. Ak váš partner povie: „Sme na pláži,“ a vy poviete: „Nie, sme v slabo osvetlenej pivnici v centre vzdelávania pre dospelých“, obaja máte technicky pravdu, ale stojíte v ceste vášmu vlastnému šťastiu.
 3. Používajte oznamovacie vety namiesto opytovacích. Kladenie otázok vedie k odpovediam a  následný poznatok vedie ku sklamaniu. Oznamovacími vetami si dodávate sebavedomie a zároveň tým pomáhate svojmu partnerovi pri rozvíjaní príbehu.
 4. Vyberte si takého partnera, ktorý je veselý a teší sa na spoluprácu s vami. Namiesto nekonečného hľadania dokonalého partnera na impro  zvoľte osobu fyzicky najbližšie k vám na kurze improvizácie pre začiatočníkov.
 5. Je veľmi dobré vytvoriť si s postavami priateľský vzťah hneď na začiatku. Čím dlhšie budete čakať na to, aby ste vysvetlili divákom, v akom vzťahu sú si vaše postavy navzájom, tým pravdepodobnejšie budú unavení a stratení.
 6. Nezabudnite si všímať neverbálne podnety od vášho partnera. Je váš partner veselý alebo naštvaný? Na základe neverbálnych podnetov, ktoré vysiela partner, sa dá začať konverzácia.
 7. Keďže v divadelnej improvizácii nie sú žiadne rekvizity, musíte napodobniť vaše akcie a predstierať, že pracujete s rôznymi druhmi bežných objektov. Publikum nie je také hlúpe, aby nevidelo rozdiel, naopak, dosť inteligentné na to, aby sa prispôsobilo.
 8. Skúste sa sústrediť na prítomnosť. Motanie sa v minulosti je pre publikum nudné, hoci je nevyhnutnou súčasťou ľudskej existencie. Za zmienku stojí tiež, že minulosť je hlavným úpadkom hlavného protagonistu vo filme Veľký Gatsby.
 9. Snažte sa vyhnúť konfliktom na scéne, keďže to nie je veľmi zábavné. Zvyčajne to vedie k frustrácii, odchodu z kurzu a nechceniu vrátiť sa ďalší týždeň späť. Na tomto kurze sme už len traja, takže to musí skončiť.
 10. Nesnažte sa byť vtipní. Pokúšať sa byť vtipný je len jeden krok od toho, aby ste sa zaujímali, či ste vtipný a ak sa zaujímate, tak investujete. Všeobecne sa neodporúča investovať do skúseností, ktoré vám nikdy nezarobia peniaze alebo nezabezpečia rešpekt rodiny.
 11. Zapamätajte si, že v improvizácii neexistujú chyby. Cieľom impra je podporiť vás v experimentovaní a riskovaní, ale tvrdou skutočnosťou je, že impro komunita už dávno úplne zakázala chyby – všetko, čo robíte, bude prijaté neuveriteľne vážne. Preto sa nezahanbujte.
 12. Zapamätajte si, že divadelná improvizácia je o tom, aby ste sa zabavili. Ak sa zabávate, tak ste už skúsení na tieto lekcie, ale nie dostatočne dobrí, aby ste robili impro na profesionálnej úrovni.

Editovala a preložila: Ľubka Safková

Zdroj: https://www.mcsweeneys.net/articles/improv-comedy-rules-for-pessimists