Kontakt

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať

Často kladené otázky:

Čo je impro?

Divadelná improvizácia, alebo tiež IMPRO, divadlo bez scenára. Tvorí sa “tu a teraz” za pomoci diváckych tém bez akéhokoľvek prípravy. Všetko, čo počas improvizácie vznikne, je neopakovateľné. IMPRO môže mať viacero podôb a to vďaka tomu, že nič nie je pripravené. Improvizácie vychádzajú z aktuálneho rozpoloženia improvizátorov, divákov a prostredia.

Čo sa improm trénuje?
 • Komunikačné a pohybové zručnosti
 • Promptne reagovať v nečakaných situáciách
 • Efektívne a presvedčivé prezentovanie na verejnosti
 • Riešeníe konfliktov a ťažkých situácií
 • Spolupráca v tíme
 • Mentálne napojenie na partnera
 • Zvýšenie svojho osobného vplyvu
 • Schopnosť byť prítomný “tu a teraz”
 • Čítať verbálne a neverbálne podnety partnera
 • Reč tela
Čo improm získame?
 • Aktívne počúvanie (vyjadrenie toho čo potrebujem
  povedať ako rozšíreni toho čo už bolo povedané )
 • Zážitok prítomnosti a vedieť reagovať na to čo sa
  deje tu a teraz
 • Uvedomenie ako výber konkrétnych slov ovplyvňuje
  smer a výsledok komunikácie
 • Rozvíjanie komunikácie pomocou techniky “Áno, a …”
 • Schopnosť rýchlejšie sa rozhodovať a prevziať iniciatívu
 • Stmelenie kolektívu pomocou hravej divadelnej formy
Pre koho sú workshopy určené?

Pre firmy a komunitné centrá, ktoré majú záujem o team buildingové cvičenia na zlepšenie spolupráce, kreativity a autentickosti hravou formou cez divadelnú improvizáciu.

Kde sa workshopy uskutočňujú?
Workshopy organizujeme vo firemných alebo verejných spoločenských miestnostiach. Kapacita miestnosti by mala byť minimálne pre 12 osôb, ktoré sa budú aj aktívne hýbať v priestore.

Kontakt na zakľadateľa
školy improvizácie Impro svet:

Tomáš Zúbrik
Jiráskova 23/12
965 01 Žiar nad Hronom
Slovensko

Tel. kontakt / Whatsapp:
+421 910 389 314